Bộ skill của Shadow Demon sẽ giúp Hero DOTA 2 này có khả năng stack 3 mỏ quái rừng một lúc.