Đồ họa Kim Dung Ngoại Truyện được xây dựng trên nền tảng 2D với màu sắc tươi sáng làm chủ đạo.