Vụ việc này đã làm ảnh hưởng tới danh tiếng của Pagefair.