Hiện tại thì syken vừa được hltv.org xác nhận là một trong năm thành viên chính thức của team CS:GO Evo