Tuyến cáp AAG sẽ tạm ngừng hoạt động từ 19h ngày 7/6 đến 7h sáng 17/6/2015 (giờ Việt Nam) để thực hiện công tác bảo trì, khắc phục sự cố.