Thêm chuyên mục [Đã giải đáp]

  Bài viết hay nhất1
Bài viết Bài viết : 12
Xu Xu : 17
Thích Thích : 1
Như tiêu đề , nhân danh 1 MOD tôi muốn diễn đàn cho thêm mục [Đã giải đáp] để việc quản lí dễ dàng hơn!
Xin chân thành cảm ơn
  Bài viết hay nhất2
Bài viết Bài viết : 589
Xu Xu : 1350
Thích Thích : 82
@trandangduat wrote:Như tiêu đề , nhân danh 1 MOD tôi muốn diễn đàn cho thêm mục [Đã giải đáp] để việc quản lí dễ dàng hơn!
Xin chân thành cảm ơn


Theo mình thì làm cái tiền tố [Đã giải đáp] trước tiêu đề bài viết thì hay hơn
You cannot reply to topics in this forum