Con Người Ta Parody | Phở, Ngọc Thảo & Củ Tỏi

  Bài viết hay nhất1
Bài viết Bài viết : 589
Xu Xu : 1350
Thích Thích : 82

Con Người Ta Parody | Phở, Ngọc Thảo & Củ Tỏi

Bài hát gốc: Vợ Người Ta - Trình bày: Phan Mạnh Quỳnh

KỊCH BẢN: Củ Tỏi
ĐẠO DIỄN HÌNH ẢNH: Neko Lê
BIÊN TẬP: Quỳnh Trân
--------...

You cannot reply to topics in this forum