Ghi hình được cảnh ma đi lại gần bờ sông

  Bài viết hay nhất1
Bài viết Bài viết : 589
Xu Xu : 1350
Thích Thích : 82

Wouldn't you be spooked if you see a bodiless shadow passing by you in broad daylight? This can be a myth that ghosts apparate only during the dark spooky hours of the night. ...
You cannot reply to topics in this forum