Ci Music Online v.1.1

  Bài viết hay nhất1
Bài viết Bài viết : 589
Xu Xu : 1350
Thích Thích : 82


demo: http://apps.nhacsanhot.com/ci_music/ 


Các tính năng:

Tạo các trang web âm nhạc trực tuyến
Chống SQL injection, XSS, CSRF, qua bộ lọc của CodeIgniter
Upload tập tin âm thanh, video
Hỗ trợ phát từ YouTube, SoundCloud
Tạo danh sách phát cho người sử dụng
Responsive Điện thoại di động, máy tính để bàn, máy tính xách tay, ......
Ajax
hiệu suất cao
Đa ngôn ngữ (mặc định tiếng Anh)
Đa giao diện
Tải âm thanh 2 cách: tập tin, từ SoundCloud
Tải video 2 cách: tập tin, từ Youtube
Tạo Playlists, vv ....
Hỗ trợ đa ngôn ngữ (mặc định tiếng Anh)
Đáp ứng Retina Display Ready, Ajax
Giao diện đẹp và bố trí thích ứng (Bootstrap 3.2).


Nền tảng sử dụng:

CodeIgniter 2
bootstrap 3
jquery 2.xYêu cầu hệ thống:

PHP 5.3 hoặc cao hơn
curl
mod_rewrite apache
MySQLhttp://p.pw/badRap
You cannot reply to topics in this forum