Một ứng dụng được cấp phép trên Play Store và App Store nhưng lại đánh cắp mật khẩu và tài khoản của người dùng.