Các kỹ sư của Facebook tiếp tục đạt được những thành tựu mới trong việc phát triển trí thông minh nhân tạo.