Google đã tung ra bản vá lỗi bảo mật Stagefright mới nhất.