Với công nghệ Unity 3D tân tiến, một thế giới lịch sử Tam Quốc được tái hiện lại chưa bao giờ chân thực hơn thế trong Khổng Minh Truyện.