Dựa theo một nghiên cứu mới của cơ sở Juniper Research, công nghệ thực tế ảo (virtual reality – VR) cuối cùng sẽ có thể thâm nhập vào thị trường game khổng lồ với bao tiềm năng.