Đừng cho rằng webgame nào cũng như nhau, nhiệm vụ dễ chơi, Boss “yếu sinh lý”, PK thì vài giây là phân thắng bại. Tuy nhiên, nếu không phải là trùm cày game trên web, cao thủ PK, sở hữu tinh thần thép thì đừng mơ xưng bá trong Tâm Ma Bá Thiên.