Dù sử dụng hàng ngày nhưng Steam vẫn còn nhiều tính năng mà có thể bạn chưa biết tới.