Royal Revolt là một trò chơi kiểu phòng thủ trong lâu đài nhưng có đôi chút ngược đời vì bạn sẽ cùng lúc tấn công đối thủ và phải đảm bảo cho đạo quân của bạn không bị đối phương phản công và chiếm mất thế thượng phong.