Rồng và Baron là hai quái vật mạnh nhất trong bản đồ Liên Minh Huyền Thoại, vậy khi chúng đối đầu nhau thì ai sẽ thắng?