Đứng thứ 15 trên bảng xếp hạng App Store Mỹ chỉ trong 1 ngày ra mắt trên toàn cầu quả thực là một thành công ngoài mong đợi của Forsaken World Mobile.