Knights of the Old Republic II được đánh giá là một tuyệt phẩm RPG nức tiếng trên PC nay đã đánh tiếng lên nền tảng di động.