Ngày nay game thủ quá bận rộn để có thể toàn tâm toàn ý tập trung vào cày kéo một game online, do đó những sản phẩm 'mỳ ăn liền' rất được ưa chuộng.