CÙNG ĐIỂM LẠI NHỮNG THÔNG TIN VÔ CÙNG THÚ VỊ VỀ BUỔI OFFLINE SHOWMATCH ĐỈNH CAO GIỮA HAI SIÊU SAO LIÊN MINH HUYỀN THOẠI QTV VÀ SOFM.