Một số bạn trẻ tại Singapore cho rằng, việc sống cùng gia đình khiến họ không có không gian riêng cho bản thân, và Airbnb là lựa chọn hàng đầu của họ.