Doodle Draw Game sẽ là tựa game đầu tiên trên Facebook Messenger, sản phẩm được Facebook chuyển đổi từ một ứng dụng nhắn tin sang thành một nền tảng mới.