Đỉnh Cao
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Chúc các bạn vui vẻ
Vào đây để đánh giá và góp ý giúp cho diễn đàn ngày càng hoàn thiện hơn
Top posters
589 Posts - 62%
86 Posts - 9%
69 Posts - 7%
65 Posts - 7%
28 Posts - 3%
28 Posts - 3%
21 Posts - 2%
20 Posts - 2%
20 Posts - 2%
19 Posts - 2%
Top posting users this week
Top posting users this month

Go down
Boss
Boss
Nhà sáng lập
Nhà sáng lập
Bài viết Bài viết : 589
Xu Xu : 1350
Thích Thích : 82

normal [Share] Chính thức share skin Haivl ver 1

31/1/2015, 3:10 pm
Message reputation : 100% (1 vote)
Trang chủ:[Share] Chính thức share skin Haivl ver 1 2rm338x

Gửi bài mới:
[Share] Chính thức share skin Haivl ver 1 28kmqys

Xem bài:
[Share] Chính thức share skin Haivl ver 1 Bhkit5

Demo: http://troll.ace.st/forum
_________________

Chức năng: • Đăng nhập bằng tài khoản facebook
 • zzYoutube (baivong)
 • zzImgur (baivong)
 • Xem bài mới dạng haiivl
 • Xem ảnh và youtube
 • Facebook like
 • Chủ đề xem nhiều
 • Top tuần
 • 5 chủ đề mới nhất
 • Popup login và gửi ảnh/video


Cài đặt:CSS: CSS

Admin -> QLTT ->  Messages and e-mails -> Cấu hình diễn đàn:

Số bài trong 1 trang : (chình số bài mình thích)
Allow topics description : chọn có

Admin -> Modules ->  Social networks -> Facebook Connect -> Options:
cập nhập app ID và Facebook secret code :
chọn có tất cả.

Admin -> Modules ->  Blogs -> Cấu hình diễn đàn:
Activate blogs : có
Tạo chuyên mục mới sử dụng chức năng Blog

Admin -> Display ->  Templates -> Quản Lý Tổng Thể:

 • Index_body: code
 • overall_header: code
 • viewcomments_body: code
 • topics_blog_box: code
 • overall_footer_end & overall_footer_begin: code
Admin -> Display ->  Templates -> Portal:

 • mod_login: code
 • mod_most_viewed_topics & mod_top_post_users_week: code
 • mod_news: codeAdmin -> Modules ->  HTML -> HTML pages management:

 • Tạo trang html
 • Chia sẻ ảnh: code
 • Chia sẻ video: code


Mọi thắc mắc vui lòng bình luận ở dưới hoặc liên hệ Admin


Last edited by Boss on 4/4/2015, 3:28 pm; edited 8 times in total (Reason for editing : update css)
Boss
Boss
Nhà sáng lập
Nhà sáng lập
Bài viết Bài viết : 589
Xu Xu : 1350
Thích Thích : 82

normal Re: [Share] Chính thức share skin Haivl ver 1

31/1/2015, 3:32 pm

Index_body:


Code:
<div id="_left">
                                    <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                    {giefmod_index1.MODVAR}
                                    <!-- BEGIN saut -->
                                    <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                    <!-- END saut -->
                                    <!-- END giefmod_index1 -->
                                 </div>
{JAVASCRIPT}
<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<div id="pun-visit" class="clearfix">
   <ul>
         <li><a href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a></li>
         <li><a href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a></li>
      <li><a href="{U_SEARCH_UNANSWERED}">{L_SEARCH_UNANSWERED}</a></li>
      <li><a href="{U_MARK_READ}">{L_MARK_FORUMS_READ}</a></li>
   </ul>
   <p>{LOGGED_AS}. {LAST_VISIT_DATE}</p>
</div>
<!-- END switch_user_logged_in -->
<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<div id="pun-visit">
   <p>{L_NOT_CONNECTED} {L_LOGIN_REGISTER}</p>
</div>
<!-- END switch_user_logged_out -->

<!-- BEGIN message_admin_index -->
<div class="main">
   <!-- BEGIN message_admin_titre -->
   <div class="main-head">
      <h1 class="page-title">{message_admin_index.message_admin_titre.MES_TITRE}</h1>
   </div>
   <!-- END message_admin_titre -->

   <!-- BEGIN message_admin_txt -->
   <div id="pun-announcement">
      <p>{message_admin_index.message_admin_txt.MES_TXT}</p>
   </div>
   <!-- END message_admin_txt -->
</div>
<!-- END message_admin_index -->

<!-- BEGIN switch_user_login_form_header -->
<div class="main">
<form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
   <div class="user_login_form main-box center">
      <label><span class="genmed">{L_USERNAME} :</span> <input class="post" type="text" size="10" name="username" /></label>  
      <label><span class="genmed">{L_PASSWORD} :</span> <input class="post" type="password" size="10" name="password" /></label>  
      <label><span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span> <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} /></label>  
      {S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" />
      <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
      <span class="fb_or">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_OR}</span>
      <fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" scope="{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button>
      <!-- END switch_fb_connect -->
   </div>
</form>
</div>
<!-- END switch_user_login_form_header -->

{CHATBOX_TOP}
<!-- BEGIN switch_user_login_form_footer -->
<form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
   <div class="user_login_form main-box center">
      <label><span class="genmed">{L_USERNAME} :</span> <input class="post" type="text" size="10" name="username"/></label>  
      <label><span class="genmed">{L_PASSWORD} :</span> <input class="post" type="password" size="10" name="password"/></label>  
      <label><span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span> <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} /></label>  
      {S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" />
      <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
      <span class="genmed fb_or">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_OR}</span>
      <fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" scope="{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button>
      <!-- END switch_fb_connect -->
   </div>
</form>
<!-- END switch_user_login_form_footer -->

{CHATBOX_BOTTOM}

<!-- BEGIN switch_legend -->
<ul id="pun-legend">
   <li>
      <img src="{FORUM_NEW_IMG}" alt="{L_NEW_POSTS}" /> {L_NEW_POSTS}
      <img src="{FORUM_IMG}" alt="{L_NO_NEW_POSTS}" /> {L_NO_NEW_POSTS}
      <img src="{FORUM_LOCKED_IMG}" alt="{L_FORUM_LOCKED}" />&nbsp;{L_FORUM_LOCKED}
   </li>
</ul>
<!-- END switch_legend -->

{AUTO_DST}

<!-- BEGIN switch_fb_index_login -->
<div id="fb-root"></div>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
FB.init({
   appId: '{switch_fb_index_login.FACEBOOK_APP_ID}',
    status: true,
    cookie: true,
    xfbml: true,
   oauth: true
});
//]]>
</script>
<!-- END switch_fb_index_login -->
Boss
Boss
Nhà sáng lập
Nhà sáng lập
Bài viết Bài viết : 589
Xu Xu : 1350
Thích Thích : 82

normal Re: [Share] Chính thức share skin Haivl ver 1

31/1/2015, 3:33 pm

overall_header

Code:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
<head>
   <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
<script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  function lang_vi(a) {
      a = a.toLowerCase();
      a = a.replace(/\u00e0|\u00e1|\u1ea1|\u1ea3|\u00e3|\u00e2|\u1ea7|\u1ea5|\u1ead|\u1ea9|\u1eab|\u0103|\u1eb1|\u1eaf|\u1eb7|\u1eb3|\u1eb5/g, "a");
      a = a.replace(/\u00e8|\u00e9|\u1eb9|\u1ebb|\u1ebd|\u00ea|\u1ec1|\u1ebf|\u1ec7|\u1ec3|\u1ec5/g, "e");
      a = a.replace(/\u00ec|\u00ed|\u1ecb|\u1ec9|\u0129/g, "i");
      a = a.replace(/\u00f2|\u00f3|\u1ecd|\u1ecf|\u00f5|\u00f4|\u1ed3|\u1ed1|\u1ed9|\u1ed5|\u1ed7|\u01a1|\u1edd|\u1edb|\u1ee3|\u1edf|\u1ee1/g, "o");
      a = a.replace(/\u00f9|\u00fa|\u1ee5|\u1ee7|\u0169|\u01b0|\u1eeb|\u1ee9|\u1ef1|\u1eed|\u1eef/g,
        "u");
      a = a.replace(/\u1ef3|\u00fd|\u1ef5|\u1ef7|\u1ef9/g, "y");
      a = a.replace(/\u0111/g, "d");
      a = a.replace(/\W+/g, "-");
      a = a.replace(/^\-+|\-+$/g, "");
      a = a.replace(/(-group)$/, "");
      return a.replace(/(-page-\d+)$/, "")
  }
  var path = location.pathname,
      canonical = path + location.search + location.hash;
  /(\-category|\-forum|\-topic|\-group)/.test(path) && history.replaceState(null, null, canonical.slice(1).replace(/(\-category|\-forum|\-topic|\-group)/, "-" + lang_vi(document.title)));
  //]]>
</script>
        <meta name="google-site-verification" content="hynzUIUDIk9PUzGcl7cp2MwTFmmkyyclXuCqljzUG84" />
   <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
   <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
   <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
   <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
   <!-- END switch_compat_meta -->
   <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
   <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
   <!-- END switch_canonical_url -->
   {META_FAVICO}
   {META}
   {META_FB_LIKE}
   <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
   {T_HEAD_STYLESHEET}
   {CSS}
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
   <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
   <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

   <!-- BEGIN switch_fb_login -->
   <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
   <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
   <!-- END switch_fb_login -->

   <!-- BEGIN switch_ticker -->
   <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />   
   <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
   <!-- END switch_ticker -->

   <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
   <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
   <script type="text/javascript">//<![CDATA[
      /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
      var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
      var slid_vert = false;
      var auto_dir = 'next';
      var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

      switch( tickerDirParam )
      {
         case 'top' :
            slid_vert = true;
            break;

         case 'left':
            break;

         case 'bottom':
            slid_vert = true;
            auto_dir = 'prev';
            break;

         case 'right':
            auto_dir = 'prev';
            break;

         default:
            slid_vert = true;
      }

      $(document).ready(function() {

         var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
         var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});

         if (width_max > 0)
         {
            $('#fa_ticker_content').css('display','block');

            $('ul#fa_ticker_content li').css('float','left').css('list-style','none').width(width_item).find('img').each(function () {
               if ($(this).width() > width_item)
               {
               var ratio      = $(this).width() / width_item;
               var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
               $(this).height(new_height).width(width_item);
               }
            });

            if (slid_vert)
            {
               var height_max = h_perso;

               $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
                  if ($(this).height() > height_max)
                  {
                     height_max = $(this).height();
                  }
               } );

               $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
               $('ul#fa_ticker_content li').height(height_max);
            }

            $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                  vertical: slid_vert,
               wrap: 'circular',
               auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
               auto_direction: auto_dir,
            scroll: 1,
            size: {switch_ticker.SIZE},
            height_max: height_max,
            animation: {switch_ticker.SPEED}
            });
         }
         else
         {
            $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
            $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
         }
      });
   //]]>
   </script>
   <!-- END switch_ticker_new -->

   <script type="text/javascript">
   //<![CDATA[
   jQuery().ready(function(){
      <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
         pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
         if(pm != null) { pm.focus(); }
      <!-- END switch_enable_pm_popup -->
      <!-- BEGIN switch_report_popup -->
         report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
         if(report != null) { report.focus(); }
      <!-- END switch_report_popup -->
      <!-- BEGIN switch_ticker -->
         $(window).load(function() {            
            Ticker.start({
               height : {switch_ticker.HEIGHT},
               spacing : {switch_ticker.SPACING},
               speed : {switch_ticker.SPEED},
               direction : '{switch_ticker.DIRECTION}',
               pause : {switch_ticker.STOP_TIME}
            });
         });
      <!-- END switch_ticker -->
   });

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = false, logInBackgroundClass = false;
   <!-- END switch_login_popup -->

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
   $(document).ready( function() {
      $(window).resize(function() {
         var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
         var popupWidth = $("#login_popup").width();
         var mypopup = $("#login_popup");

         $("#login_popup").css({
         "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
            });
      });
   });
   <!-- END switch_login_popup -->
   //]]>
   </script>
   {GREETING_POPUP}
   <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
   <style>
   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
      text-align:center;
      width: 10px;
   }

   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
      margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
   }

   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
      margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
   }
   </style>
   <!-- END switch_ticker_new -->
   {HOSTING_JS}
   <!-- BEGIN google_analytics_code -->
   <script type="text/javascript">
   //<![CDATA[
    var _gaq = _gaq || [];
    _gaq.push(["_setAccount", "{G_ANALYTICS_ID}"]);
    _gaq.push(["_trackPageview"]);
   _gaq.push(['_trackPageLoadTime']);

   <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
   _gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);
   _gaq.push(['b._trackPageview']);
   <!-- END google_analytics_code_bis -->

    (function() {
      var ga = document.createElement("script"); ga.type = "text/javascript"; ga.async = true;
      ga.src = ("https:" == document.location.protocol ? "https://ssl" : "http://www") + ".google-analytics.com/ga.js";
      var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
    })();
   //]]>
   </script>
   <!-- END google_analytics_code -->
</head>
<body>
  <div id="fb-root"></div>
  <div id="_cover" style="display: none;z-index: 99999;">
  <div style="position: fixed;top: 90px;left: 500px;z-index: 99999;">
  <div class="dc-popup">
    <span class="_dong" onclick="jQuery('#_cover').fadeOut();"><p><img src="http://assets-9gag-ftw.9cache.com/static/00028/web6/20141218_1418872155/img/icon-close.png" /></p></span><br />
     
      <span class="_dc-popup">
        <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
        <span class="_header"> Gửi ảnh hoặc video </span><br /><br />
        <a href="/h1-video-post" class="videopo">Gửi Video</a><br />
        <a href="/h2-img-post" class="imgpo">Gửi Ảnh</a>
        <!-- END switch_user_logged_in -->
        <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
        <span class="_header"> Bạn chưa đăng nhập </span><br /><br />
        <p>ViGag là nơi chia sẻ niềm vui của bạn. Chia sẻ bất cứ điều gì bạn thấy thú vị, nhận được phản hồi thực tế từ mọi người trên khắp thế giới, và khám phá những gì làm cho bạn cười.</p>
        <fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" scope="{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">Đăng nhập bằng Facebook</fb:login-button><hr style="margin: 10px 0;" />
        <p>Bạn đã có tài khoản: <a href="/login" style="color: #0087F7;text-decoration: none;font-weight: bold;">Đăng nhập</a></p>
        <p>Quên mật khẩu: <a href="/profile?mode=sendpassword" style="color: #0087F7;text-decoration: none;font-weight: bold;">Lấy mật khẩu</a></p>
        <!-- END switch_user_logged_out -->
      </span>
  </div>
  </div>
</div>

   <a id="top" name="top" accesskey="t"></a>

   <div class="minwidth_IE">
      <div class="layout_IE">
         <div class="container_IE">
                                <div id="dc-head">
                                  <div class="inner">
                                    <a target="_top" href="/" style="background: url(http://i.imgur.com/khx24LL.png) no-repeat 0 0;padding: 0 5px 0 35px;font-weight: 700;font-size: 20px;color: #000;display: inline-block;float: left;height: 39px;margin-top: 5px;"><p>viGag</p></a>
                                    <div class="topleftmenu">                                     
                                      <a target="_top" href="/" class="home" style="border-bottom: 3px solid #F00;font-weight: 700;color: #F00;">Trang chủ</a>                                   
                                      <a target="_top" href="/search?search_keywords=video" class="videos">Video</a>
                                      <a target="_blank" href="http://meme.vigag.ml/" class="videos">Chế ảnh meme</a>
                                    </div>
                                    <div class="toprighttmenu">
                                      <div class="_ubar"><!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
                                        <div class="_tvname">
                                          <div id="_search" style="display: none;"><a href="#" class="_x" onclick="jQuery('#_search').fadeOut();">X</a><div style="display: inline-block;"><form method="get" action="h3-search" id="search-box"><input type="text" name="q" id="main_search" maxlength="128" value="Tìm kiếm..." onclick="if (this.value == 'Tìm kiếm...') this.value = '';" onblur="if (this.value == '') this.value = 'Tìm kiếm...';" /></form></div></div>
                                          <a class="_s" href="#" onclick="jQuery('#_search').fadeIn();return false;"><img src="http://i.imgur.com/5xoefDn.png" /></a>
                                          <script>$(function() {$('#name_top').html(_userdata['username']);$('#av_top, .cm_ava').html(_userdata['avatar']);$('#post_top').html(_userdata['user_posts']);$('#like_top').html(_userdata['point_reputation']);$('#not_top').html(_userdata['notifications']);});</script>
                                          <a href="/profile?mode=editprofile" id="av_top"></a>
                                          <div class="_top">
                                            <a href="/profile?mode=editprofile" id="name_top"></a>
                                            <span class="_profile">
                                              <a href="/profile?mode=editprofile">Lý lịch</a>
                                              <a href="/search?search_id=favouritesearch">Bài yêu thích</a>
                                              <a href="/search?search_id=egosearch">Bài viết: <b id="post_top"></b></a>
                                              <a href="/profile?mode=editprofile">Lượt thích: <b id="like_top"></b></a>                                           
                                              <a href="/login?logout=1">Thoát</a>
                                            </span>
                                          </div>
                                         
                                          <div class="tvname">
                                            <a href="/privmsg?folder=inbox" class="topprofile"></a>                                           
                                          </div>
                                          <!-- END switch_user_logged_in -->
                                          <div class="tvname">
                                            <a href="#" class="toppost" onclick="jQuery('#_cover').fadeIn();return false;" style="color: #fff;line-height: 30px;  padding: 0 12px;  border-radius: 3px;  font-size: 13px;  background-color: #ff3c1f;  font-weight: bold;display: inline-block;float: right;margin-top: 5px;margin-left: 9px;">Gửi Video/Ảnh</a>                                           
                                          </div>
                                        </div>                                     
                                      </div>
                                    </div>
                                  </div>
                                </div>
                           
            <div class="pun">                                                                       
               <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
               <div id="fa_ticker_block" style="padding-top:4px;">
                  <div class="module main">
                     <div class="main-content clearfix">
                        <div id="fa_ticker_container">
                           <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display: none;width: 100%;">
                              <!-- BEGIN ticker_row -->
                              <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                              <!-- END ticker_row -->
                           </ul>
                        </div>
                     </div>
                  </div>
               </div>
               <!-- END switch_ticker_new -->

               <!-- BEGIN switch_ticker -->
               <div id="fa_ticker_block" style="padding-top:4px;">
                  <div class="module main">
                     <div class="main-content clearfix">
                        <div id="fa_ticker_container">
                           <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                              <div class="fa_ticker_content">
                                 <!-- BEGIN ticker_row -->
                                 <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                 <!-- END ticker_row -->
                              </div>
                           </div>
                        </div>
                     </div>
                  </div>
               </div>
               <!-- END switch_ticker -->

               <div id="page-body">
                  <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                     <div id="outer-wrapper">
                        <div id="wrapper">
                           <div id="container">
                              <div id="content">
                                 
                                 <div id="main">
                                    <div id="main-content">

<!-- BEGIN html_validation -->
                                    </div>
                                 </div>
                              </div>
                           </div>
                        </div>
                     </div>
                  </div>
               </div>
            </div>
         </div>
      </div>
   </div>
</body>
</html>
<!-- END html_validation -->
Boss
Boss
Nhà sáng lập
Nhà sáng lập
Bài viết Bài viết : 589
Xu Xu : 1350
Thích Thích : 82

normal Re: [Share] Chính thức share skin Haivl ver 1

31/1/2015, 3:33 pm

viewcomments_body


Code:

<script type="text/javascript">
$(function(){
  $('#blog_dc_1 img').wrap("<a href={U_VIEW_NEWER_TOPIC}#view></a>");
});
</script>
<script>
  $(function() {
    var fixadent = $("#fixadent"),
        pos = fixadent.offset();
    $(window).scroll(function() {
        if ($(this).scrollTop() > (pos.top + 10) && $(this).scrollTop() < 15000 && fixadent.css('position') == 'static') {
            fixadent.addClass('fixed1');
        } else if ($(this).scrollTop() <= pos.top && fixadent.hasClass('fixed1')) {
            fixadent.removeClass('fixed1');
        } else if ($(this).scrollTop() > 15000 && fixadent.hasClass('fixed1')) {
            fixadent.removeClass('fixed1');
        }
    })
});
</script>
<style>
  .cm_info .postbody.postbody1 img {max-width: 485px;}
  ._video[data*="[video]"] img {display: none!important;}
  .pun .entry-content img {max-width: 557px;}
  div#ab13 img {display: none;}
  .ads a img {display: inline-block!important;}
  .pun .paging {display: none;}
  .nav_blog {height:10px;background:url(http://www.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/imuzik10.png)repeat-x top left;border:1px solid #ccc;border-top:6px solid rgb(222,223,223);border-bottom:0;padding:8px 10px 12px 0px;text-transform: uppercase;}
  .pun .nav_blog a.ac1 {font:bold 12px Tahoma;color:#333;display:inline-block;margin-top:-13px;border-top:5px solid transparent;float:left;padding:8px 13px 8px;background: url(http://i57.servimg.com/u/f57/16/18/15/10/128.png)no-repeat right;}
  div[data*="a/t{TOPIC_ID}-"]{display:none!important}
  .timept br{display:none}
  .nav_bl {display:inline-block;float:left;}
  .nav_bl:hover .nav_bl1 {display:inline-block;position:absolute;z-index:3;padding-bottom:5px;}
  .pun .nav_bl1 a {display:inline-block;font:bold 12px Arial;color:#333;width:130px;padding:6px 0 2px 20px;}
  .nav_bl1,.pm_1 span {display:none;}
  .pun .nav_blog a.ac1:hover,.pun .nav_blog a.ac1.f{FORUM_ID} {border-top: 5px solid rgb(0, 153, 255);color: rgb(26, 67, 197)}
  .nav_bl1 a:hover {background: #D2E6FF;}
  .pun .paged .posting {margin-top: 0px;}
  .pun .nav_bl1 a.f{FORUM_ID} {background: #E8F7FF;color: red;}
  .blog_ava img {width: 50px;height: 50px;}
  .blog_ava {float: left;background-size: 50px 50px;}
  .cm_ava {background-image: url(http://r16.imgfast.net/users/1614/36/45/46/avatars/gallery/avatar10.png);background-color: #FFF;background-repeat: no-repeat;background-position: center center;background-size: 50px 50px;width: 50px;height: 50px;float: left;}
  .cm_ava img {width: 100%;height: 100%;background-color: #FFF;}
  .pun .post {border-color: #eee #fff #ccc;border-style: solid none;border-width: 2px 0 1px;}
  .post {border: 0!important;background: url(http://i57.servimg.com/u/f57/16/18/15/10/1336.png)repeat-x bottom left;padding: 10px 0px;margin: 0 5px;}
  .cm_info {margin-left: 62px;}
  a[href*="report?mode=report"], a[href*="&mode=delete"], a[href*="mode=quote"], a[href*="mode=editpost"] {display: inline-block;text-decoration: none !important;padding: 0 5px;}
  .post-options img {display: none!important;}
  .cm_info a[href*="&mode=delete"] img, .title_blog a[href*="&mode=delete"] img {display: none;}
  .cm_info a[href*="&mode=delete"], .title_blog a[href*="mode=delete"] {float: right;display: inline-block;width: 15px;height: 15px;margin-right: -12px;margin-bottom: -2px;margin-top: 2px;background: transparent url(http://i.imgur.com/fVai5J3.png) no-repeat 1px -91px!important;}
  .cm_info a[href*="&mode=delete"]:hover, .title_blog a[href*="mode=delete"]:hover {background: transparent url(http://i.imgur.com/fVai5J3.png) no-repeat 1px -78px!important;}
  #fixadent.fixed1 {width: 596px;height: auto;padding-right: 15px!important;}
  .fixed1 {z-index: 5;position: fixed;overflow: visible;margin-left: -99px;padding-left: 6px;border: 1px solid rgb(176, 176, 176);border-image-source: initial;border-image-slice: initial;border-image-width: initial;border-image-outset: initial;border-image-repeat: initial;background-color: rgb(255, 255, 255);padding-top: 15px;padding-bottom: 13px;top: 34px;}
  .fixed1 .chude {float: left;background: url(http://i39.servimg.com/u/f39/18/83/96/52/untitl10.png) 0% 50% no-repeat;overflow: hidden;text-overflow: ellipsis;max-width: 300px;white-space: nowrap;padding-left: 30px;}
  a.chude h1 {font: 23px Arial;}
  .fixed1, .fixed1 .chude h1, .fixed1 .chude, .pun div.main-head.fixed1 span {text-transform: none;color: rgb(0, 0, 0);font: 16px Arial;}
  #tnext, #tprev {display: inline-block;border: 1px solid #d4d4d4;padding: 14px 12px;margin: 0 2px;background-repeat: no-repeat;background-position: center center;}
  #tnext {background-image: url(http://i48.servimg.com/u/f48/14/28/30/23/3dleft13.png);}
  #tprev {background-image: url(http://i48.servimg.com/u/f48/14/28/30/23/3drigh11.png);}
  #fixadent.fixed1 #tnext, #fixadent.fixed1 #tprev {margin-top: -7px;}
  .postbody1 embed[src*="youtube"] {width:590px;height:350px}
  .jwplayer,embed[src*="youtube"],embed {width:557px!important;height:410px!important;margin:4px 0px!important}
  #blog_dc_13 img {display: none;}
  </style>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
$(function(){

    if(typeof(_atc) == "undefined") {
        _atc = { };
    }
    _atc.cwait = 0;
    $('.addthis_button').mouseup(function() {
        if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
            addthis_close();
            addthis_close();
        }
    });
});

var hiddenMsgLabel = { visible:'{JS_HIDE_HIDDEN_MESSAGE}', hidden:'{JS_SHOW_HIDDEN_MESSAGE}' };
showHiddenMessage = function(id)
{
    try
    {
        var regId = parseInt(id, 10);
        if( isNaN(regId) ) { regId = 0; }
       
        if( regId > 0)
        {
            $('.post--' + id).toggle(0, function()
         {
            if( $(this).is(":visible") )
            {
               $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.visible);
            }
            else
            {
               $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.hidden);
            }
         });
        }
    }
    catch(e) { }
   
   return false;
};

//]]>
</script>

<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<div id="pun-visit" class="clearfix">
   <ul>
      <li>
         <script type="text/javascript">//<![CDATA[
            var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
            var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
            var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
            var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
            var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
            var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
            insert_plus_menu_new('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
         //]]>
         </script>
         </li>
      
         <li><a href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a></li>
         <li><a href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a></li>
         <!-- BEGIN watchtopic -->
         <li>{S_WATCH_TOPIC}</li>
         <!-- END watchtopic -->
   </ul>
   <p>{LOGGED_AS}. {LAST_VISIT_DATE}</p>
</div>
<!-- END switch_user_logged_in -->
<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<div id="pun-visit">
   <p>{L_NOT_CONNECTED} {L_LOGIN_REGISTER}</p>
</div>
<!-- END switch_user_logged_out -->

<div class="pun-crumbs noprint">
   <p class="crumbs" itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb">
      <a href="{U_INDEX}" itemprop="url"><span itemprop="title">{L_INDEX}</span></a>{NAV_CAT_DESC} » 
      <strong><a href="{TOPIC_URL}" itemprop="url"><span itemprop="title">{TOPIC_TITLE}</span></a></strong>
      
      <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->      
      <script>(function(d, s, id) {
        var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
        if (d.getElementById(id)) return;
        js = d.createElement(s); js.id = id;
        js.src = "//connect.facebook.net/{LANGUAGE}/all.js#xfbml=1";
        fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
      }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>   
      <div class="fb-like right" data-href="{FORUM_URL}{TOPIC_URL}" data-layout="button_count" data-action="like" data-show-faces="false" data-share="false" style="top:-15px;"></div>
      <!-- END switch_fb_likebtn -->
   </p>
</div>

<div class="main paged">
   <div class="paged-head clearfix">                     
      <!-- BEGIN topicpagination -->
      <p class="paging">{PAGINATION}</p>
      <!-- END topicpagination -->
      <p class="posting">
         <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
         <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" class="{POST_IMG_CLASS}" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" /></a> &nbsp;
         <!-- END switch_user_authpost -->

         <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
         <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" class="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" /></a>
         <!-- END switch_user_authreply -->
      </p>
   </div>
   {POLL_DISPLAY}
  <a name="view"></a>
   
   <div class="main-content">
      <!-- BEGIN postrow -->
         <!-- BEGIN hidden -->
            <p class="p-hidden">{postrow.hidden.MESSAGE}</p>
         <!-- END hidden -->
         <!-- BEGIN displayed -->
         <div class="dc_post" style="background: #FFF;padding: 18px;border-top: 1px solid #b0b0b0;">
            <a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a>
            <div style="padding:10px;margin-bottom:10px;margin-top: 25px">
                                  <div class="blog_ava" style="width:50px;height:50px">{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</div>
                                  <div class="title_blog" style="margin-left:70px">
                                    <div style="font:bold 12px Arial;height:20px;width:100%;color:#1542ab;margin-top:0px">
                                      <span class="title_profile">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</span> {postrow.displayed.L_ONLINE}
                                      <span style="display:inline-block;font:bold 11px Tahoma;color:#1542ab"><img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0" style="margin-bottom:-2px" />{postrow.displayed.POST_DATE_DMY_VALUE0}-{postrow.displayed.POST_DATE_DMY_VALUE1}-{postrow.displayed.POST_DATE_DMY_VALUE2}</span>
                                      {postrow.displayed.DELETE_IMG}
                                      <div class="post-options" style="display:inline-block;float:right">{postrow.displayed.REPORT_IMG}</div>
                                    </div>
                                    <div id="fixadent" style="font:bold 22px Arial;margin-top:5px">
                                      <span style="display:inline-block;float:right">
                                        <a id="tnext" href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}#view" title="Bài trước"></a>
                                        <a id="tprev" href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}#view" title="Bài sau"></a>
                                      </span>
                                      <a href="/f{FORUM_ID}-" class="chude" title="Quay lại chuyên mục"><h1>{postrow.displayed.POST_SUBJECT}</h1></a> <span class="fb-like" data-href="http://vigag.123.st/t{TOPIC_ID}-" data-send="false" data-layout="button_count" data-width="105" data-show-faces="false" style="display:inline-block;float:left;margin-right:5px"></span><span style="float:left;display:inline-block;width:50px;margin-right:5px"><span class="g-plusone" data-size="medium"></span></span>                                 
                                    </div>
                                  </div>
                          </div>
               <div class="postbody"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>               
                  <div class="post-entry">
                     <div class="entry-content entry-content1" id="blog_dc_{FORUM_ID}">                        
                        <div class="_video" data="{postrow.displayed.POST_SUBJECT}">
                                                                  <a name="view"></a>
                           {postrow.displayed.MESSAGE}                                 
                        </div>
                     
                     </div>
                  </div>
               </div>               
            </div>
          <!-- END displayed --><!-- END postrow -->
          <!--QUANG CAO --> <div name="overDivContent" style="z-index: 100; /* position: absolute; */ margin: 0 auto !important; height:90px ;width: 699px;"><a href="http://service.doublelink.net/d/259/sonlapro" onclick="window.open(this.href);return false;" style="display:block; float:left;"><img alt="" style="width: 617px; height:90px;" src="http://www.doublelink.net/Images/Banner/2014/12/17/728x90_200560.gif" /></a><div style="clear:both; width:0; height:0;"></div></div>
          <div style="padding:10px;margin-top:-9px">
          <a name="nhanxet"></a>
          <a name="comments"></a>
          <a name="quickreply"></a>
          <form action="/post" class="frm-form" method="post" name="post" id="quick_reply" style="text-align:right;background-color:rgb(239,242,239);border-top:1px solid rgb(231,235,231);border-bottom:1px solid rgb(231,235,231);padding:10px;margin-top:10px">
            <div class="cm_ava avatar"></div>
            <textarea id="text_editor_textarea" placeholder="viết bình luận..." name="message" style="margin-bottom:5px;padding:5px;font:14px Arial;width:510px;min-width:510px;max-width:510px;height:60px;border-top:1px solid rgb(132,134,132);border-left:1px solid rgb(132,134,132);border-right:1px solid rgb(231,231,231);border-bottom:1px solid rgb(231,231,231)"></textarea>
            <input original-title="" name="attach_sig" value="" type="hidden" />
            <input original-title="" name="mode" value="reply" type="hidden" />
            <input original-title="" name="t" value="{TOPIC_ID}" type="hidden" />
            <input name="notify" value="1" type="hidden" />
            <input name="post" value="Bình luận" type="submit" align="left" />
            <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
            <span style="float:left;display:inline-block;width:170px;margin-left:21px">
            <b>Tên : </b><input name="username" maxlength="15" type="text" style="width:115px" required />
            </span>
            <!-- END switch_user_logged_out -->
            </form>
            <div class="dc_fb"><div class="fb-comments" data-href="http://www.vigag.ml/{TOPIC_URL}" data-width="100%" data-numposts="5" data-colorscheme="light"></div></div>
          <div class="post1" style="display:inline-block;width:100%"><div align="right" style="display:inline-block;width:100;margin-bottom:5px"><p class="paging" style="padding:0px 3px;margin-right:0px;margin-left:10px;margin-top: 15px;display: inline-block">{PAGINATION}</p></div></div>
          <div class="cm_blog" style="padding:0 5px">
            <!-- BEGIN comment --><!-- BEGIN displayed -->
            <a name="{comment.displayed.U_POST_ID}"></a>
            <div class="post" {comment.displayed.THANK_BGCOLOR}>
              <div class="cm_ava"> {comment.displayed.POSTER_AVATAR}</div>
              <div class="cm_info"><span class="title_profile">{comment.displayed.POSTER_NAME}</span> {comment.displayed.L_ONLINE} {comment.displayed.DELETE_IMG}
                <div class="postbody postbody1">{comment.displayed.MESSAGE}</div>
                <div class="post-options">
                  {comment.displayed.QUOTE_IMG} {comment.displayed.EDIT_IMG}
                  {comment.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.COUNT_POSTS}<span style="display:inline-block;font:12px Arial;color:rgb(156,154,156);margin-left:4px">{comment.displayed.POST_DATE_NEW}</span>
                </div>
                <div style="display:block;font:12px Arial;color:#858285" class="timept">{comment.displayed.EDITED_MESSAGE}</div>
              </div>
            </div>
            <!-- END displayed --><!-- END comment -->
          </div>
            <div align="right" style="display:inline-block;width:100;margin-bottom:5px"><p class="paging" style="padding:0px 3px;margin-right:0px;margin-left:10px;margin-top: 15px;display: inline-block">{PAGINATION}</p></div>
</div>

  </div>
</div>

Boss
Boss
Nhà sáng lập
Nhà sáng lập
Bài viết Bài viết : 589
Xu Xu : 1350
Thích Thích : 82

normal Re: [Share] Chính thức share skin Haivl ver 1

31/1/2015, 3:34 pm

topics_blog_box


Code:

<style type="text/css">
  .pun .paging, .dc_pad .paging a[href*="javascript:Pagination();"] {display: none;}
  .avadc {float: left;width: 400px;}
  #dc_blog {min-height: 230px;overflow: hidden;border-top: 1px solid #fff;padding: 10px;}
  #dc_blog:first-child {border-top: 0;}
  .dc_info {position: relative;margin-left: 410px;width: 181px;z-index: 1;}
  img._dc-img {width: 400px;}
  a.topictitle {font-size: 18px;color: #000;line-height: 22px;font-weight: 700;}
  .paged-head, .paged-foot {display: none;}
  a.dc_img[data*="[video]"] {height: 0;padding-bottom: 56.25%;position: relative;overflow: hidden;display: block;}
  a.dc_img[data*="[video]"] ._video:after, a[data*="[video]"] ._video:before {top: 0;left: 0;background: transparent url('http://cdn2.haiivl.com/img/youtube-64.png') no-repeat center center;position: absolute;width: 100%;height: 100%;z-index: 2;content: " ";}
  a.dc_img[data*="[video]"] ._video {top: 0;left: 0;content: " ";height: 100%;position: absolute;width: 100%;z-index: 1;background-position: center center;background-size: cover;}
 
</style>
<!-- BEGIN topics_blog_box -->
<!-- BEGIN row -->
<!-- BEGIN header_table -->
   <!-- BEGIN multi_selection -->
      <script type="text/javascript">
                 
                 
      function check_uncheck_main_{topics_blog_box.row.header_table.BOX_ID}() {
         var all_checked = true;
         for (i = 0; (i < document.{topics_blog_box.FORMNAME}.elements.length) && all_checked; i++) {
         if (document.{topics_blog_box.FORMNAME}.elements[i].name == '{topics_blog_box.FIELDNAME}[]{topics_blog_box.row.header_table.BOX_ID}') {
            all_checked = document.{topics_blog_box.FORMNAME}.elements[i].checked;
         }
         }
         document.{topics_blog_box.FORMNAME}.all_mark_{topics_blog_box.row.header_table.BOX_ID}.checked = all_checked;
      }
      function check_uncheck_all_{topics_blog_box.row.header_table.BOX_ID}() {
         for (i = 0; i < document.{topics_blog_box.FORMNAME}.length; i++) {
         if (document.{topics_blog_box.FORMNAME}.elements[i].name == '{topics_blog_box.FIELDNAME}[]{topics_blog_box.row.header_table.BOX_ID}') {
            document.{topics_blog_box.FORMNAME}.elements[i].checked = document.{topics_blog_box.FORMNAME}.all_mark_{topics_blog_box.row.header_table.BOX_ID}.checked;
         }
         }
      }
      </script>
   <!-- END multi_selection -->
   <div class="main-content" style="padding-bottom: 10px;background: none;border: none;">
    <div class="dc_box" id="blog_dc{FORUM_ID}" style="margin-left: 7px;display: inline-block;width: 100%;position: relative;">
<!-- END header_table -->

<!-- BEGIN header_row -->

<!-- END header_row -->

<!-- BEGIN topic -->
   <!-- BEGIN table_sticky -->
   
   </div>

   
   <div class="main-content">
   <table cellspacing="0" class="table">
      <tbody class="statused">
   <!-- END table_sticky -->
      <tr>    <div style="border-top: 1px solid #d4d4d4;"></div>
         <div id="dc_blog" class="blog_{FORUM_ID}" data="a{topics_blog_box.row.U_VIEW_TOPIC}" title="{topics_blog_box.row.TOPIC_TITLE}">
                          <div id="blog_tintuc" class="blog_tintuc" data="a{topics_blog_box.row.U_VIEW_TOPIC}" title="{topics_blog_box.row.TOPIC_TITLE}">         
                               
            <div class="avadc" style="background-color: rgb(237, 237, 255);">
                                    <!-- BEGIN switch_description -->
                                    <div>
                                      <a class="dc_img" href="{topics_blog_box.row.U_VIEW_TOPIC}" rel="nofollow" target="_blank" title="{topics_blog_box.row.TOPIC_TITLE}" alt="{topics_blog_box.row.TOPIC_TITLE}" data="{topics_blog_box.row.TOPIC_TITLE}">
                                        <img class="_dc-img" src="{topics_blog_box.row.topic.switch_description.TOPIC_DESCRIPTION}" />
                                        <div class="_video" style="background-image: url({topics_blog_box.row.topic.switch_description.TOPIC_DESCRIPTION})"></div>
                                      </a>
                                    </div>
                                    <!-- END switch_description -->
                              </div>                                     
                            <div class="dc_info">
                              <div class="blog_title"><a class="topictitle" rel="nofollow" target="_blank" href="{topics_blog_box.row.U_VIEW_TOPIC}" title="{topics_blog_box.row.TOPIC_TITLE}" alt="{topics_blog_box.row.TOPIC_TITLE}">{topics_blog_box.row.TOPIC_TITLE}</a></div>
                              <p style="color: #555;margin-bottom: 5px;margin-top: 5px;height: auto;font-size: 11px;">Đăng bởi {topics_blog_box.row.TOPIC_AUTHOR}</p>
                              <div style="float: left;background: transparent url(http://cdn2.haiivl.com/img/i-view.png?v=1) no-repeat left 5px;padding-left: 20px;font-weight: bold;font-size: 15px;">{topics_blog_box.row.VIEWS}</div>
                              <div class="facebook-share-btn" style="float:right">
                                <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.vigag.ml{topics_blog_box.row.U_VIEW_TOPIC}&layout=button_count&show_faces=false&width=100&action=like&colorscheme=light&height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:21px;padding-right:8px;" allowtransparency="true"></iframe>
                              </div>
                            </div>
                  </div>
                  </div>               
      </tr>
<!-- END topic -->
               
<!-- BEGIN no_topics -->
<tr>
   <td class="tcl" colspan="4"><strong>{topics_blog_box.row.L_NO_TOPICS}</strong></td>
</tr>
<!-- END no_topics -->

<!-- BEGIN bottom -->
                  <div align="right" style="display:inline-block;width:100;margin-bottom:5px"><p class="paging" style="padding:0px 3px;margin-right:0px;margin-left:10px;margin-top: 15px;display: inline-block">{PAGINATION}</p></div>
      </tbody>
   </table>
          </div>
       
   </div>
   
<!-- END bottom -->
<!-- BEGIN spacer --><br /><!-- END spacer -->
<!-- END row -->
<!-- END topics_blog_box -->

<!-- BEGIN switch_image_resize -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(resize_images({ 'selector' : '.blog_message', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
//]]>
</script>
<!-- END switch_image_resize -->
                  <a class="buttons nextListPage" href="/f1p2-forum" style="display: inline;color: white;font:bold;">xem thêm, còn nhiều lắm</a>
Boss
Boss
Nhà sáng lập
Nhà sáng lập
Bài viết Bài viết : 589
Xu Xu : 1350
Thích Thích : 82

normal Re: [Share] Chính thức share skin Haivl ver 1

31/1/2015, 3:35 pm

overall_footer_end

Code:

<!-- BEGIN html_validation -->
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<body>
<div>
   <div>
      <div>
         <div>
            <div>
               <div>
                  <ul>
                     <li>
<!-- END html_validation -->
                     </li>
                  </ul>
                    
               </div>
                                  <br />
                                        <!-- BEGIN switch_footer_links -->
                                              <div class="backlink">
                  
                        <!-- BEGIN footer_link -->
                           <!-- BEGIN switch_separator --> |&nbsp;<!-- END switch_separator -->
                           {switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_SEPARATOR}<a name="bottom" class="copyright" href="{switch_footer_links.footer_link.U_FOOTER_LINK_HREF}" rel="{switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_REL}" target="{switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_TARGET}" title="{switch_footer_links.footer_link.L_FOOTER_LINK_TITLE}">{switch_footer_links.footer_link.L_FOOTER_LINK_TEXT}</a>
                        <!-- END footer_link -->
                  
                                              </div>
                  <!-- END switch_footer_links -->
               
               <p class="center">
                  <strong>{ADMIN_LINK}</strong>
               </p>
            </div>
            {PROTECT_FOOTER}
         </div>
      </div>
          <script type="text/javascript">
$SA = {s:220111, asynch: 1};
(function() {
   var sa = document.createElement("script");
   sa.type = "text/javascript";
   sa.async = true;
   sa.src = ("https:" == document.location.protocol ? "https://" + $SA.s + ".sa" : "http://" + $SA.s + ".a") + ".siteapps.com/" + $SA.s + ".js";
   var t = document.getElementsByTagName("script")[0];
   t.parentNode.insertBefore(sa, t);
})();
</script>
   </div>
</div>

<!-- BEGIN switch_facebook_login -->
<div id="fb-root"></div>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
FB.init({
   appId: '{switch_facebook_login.FACEBOOK_APP_ID}',
    status: true,
    cookie: true,
    xfbml: true,
   oauth: true
});
//]]>
</script>
<!-- END switch_facebook_login -->

<!-- BEGIN switch_facebook_logout_TMP -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
FB.Event.subscribe('auth.logout', function(response) {
   if ($('a#logout'))
   {
      var lien_redir = $('a#logout').attr('href');

      if ($('a#logout').attr('href') && $('a#logout').attr('href') != '')
      {
         document.location.href = 'http://{switch_facebook_logout.SERVER_NAME}/' + lien_redir;
      }
   }
});

$(document).ready( function() {
   $('a#logout').click( function() {
      FB.logout();
   } );
} );
//]]>
</script>
<!-- END switch_facebook_logout_TMP -->

<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
   fa_endpage();
//]]>
</script>
<!-- BEGIN cookies_alert -->
<script type="text/javascript" src="{cookies_alert.JS_LINK}"></script>
<script type="text/javascript">
  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function(event) {
    cookieChoices.showCookieConsentBar("{cookies_alert.TEXT}",
      "{cookies_alert.OK}", "{cookies_alert.MORE}", "{cookies_alert.LINK}");
  });
</script>
<!-- END cookies_alert -->
</body>
</html>

overall_footer_begin

Code:

<style>
  #pun-about ul li {float: left;font-size: 0;}
  #pun-about ul li a {font-size: 12px;padding: 3px;color: #707070;font-weight: 100;}
  #qjump select {padding: 4px;border: 1px solid #7cba2c!important;color: #7cba2c;width: 200px;}
  .backlink {font-size: 0;}
  .backlink a {font-size: 12px;padding: 5px;}
</style>
<!-- BEGIN html_validation -->
<div>
   <div>
      <div>
         <div>
            <div>
               <div>
                  <div>
                     <div>
<!-- END html_validation -->
                     </div>
                  </div>
               </div>
            </div>
         </div>
                  <span style="float:right">
         <div id="{ID_RIGHT}" style="display:inline-block;width:306px;margin-top:10px">
            <!-- BEGIN giefmod_index2 -->
            {giefmod_index2.MODVAR}
            <!-- BEGIN saut -->
            <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
            <!-- END saut -->
            <!-- END giefmod_index2 -->
         </div>
                  </span>
      </div>
   </div>
</div>
<div id="pun-foot">
                      <div class="dc-foot" style="width: 778px;height: 40px;border-top: 3px solid #ccc;border-left: 1px solid #ccc;border-right: 1px solid #ccc;background: #FFF">
                        <footer>
                            <form style="padding: 7px;width: 210px;float: left" action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}" id="qjump">
                              <fieldset>
                                {S_JUMPBOX_SELECT}
                              </fieldset>
                            </form>
                          <div style="float: right;padding: 10px">
                            <a name="copyright"></a>
                            <a href="/#copyright" style="color: #00A3CC;border-top: 3px solid #00A3CC;padding: 10px" rel="follow" target="_top" title="Skin by Boss © DINHCAO.ML">© ViGag 2014</a>
                          </div>
                        </footer>
                      </div>
   <div id="pun-about" class="clearfix" style="width: 754px;background-image: url(http://i39.servimg.com/u/f39/18/83/96/52/yx_tab10.png);background-repeat: repeat-x;background-position: left top">      
      <ul>
                       
         <li>
<!-- BEGIN html_validation -->
         </li>
                     
      </ul>
   </div>           
</div>
<!-- END html_validation -->

Boss
Boss
Nhà sáng lập
Nhà sáng lập
Bài viết Bài viết : 589
Xu Xu : 1350
Thích Thích : 82

normal Re: [Share] Chính thức share skin Haivl ver 1

31/1/2015, 3:36 pm

mod_login


Code:

<style>
  .boxxq1 {
padding: 5px;
}
  ._news a img {
display: block;
border: none;
width: 100%;
margin-top: -26px;
}
  .ava_new {
display: block;
overflow: hidden;
width: 300px;
height: 105px;
margin-bottom: 3px;
background-color: #f4f4f4;
}
  ._news {
width: 100%;
overflow: hidden;
border-top: 1px solid #ccc;
padding-top: 10px;
}

</style>
<div id=fixadent1>
 <div class="boxxq1 main-content"><h3 style="font-size: 17px;  margin: 0 0 5px; padding-left: 22px;  " class="topUsers">Mới nhất</h3><div>
    <div class="_news show_topich7">
              </div>
    <script>
        $(function() {
            $.ajax({
                url: "/feed/?f=1",
                success: function(ta) {
                    for (var i = 2; i < 7; i++) {
                        var DL = $(ta).find("link:eq(" + i + ")").text();
                        $('<a href="' + DL + '" class="ava_new"></a>').appendTo('.show_topich7:eq(' + (i - 2) + ')');
                        $('<img src="' + $(".show_topich7:eq(" + (i - 2) + ") a").load(DL + ".postbody .post-entry img:eq(0)") + '"/>').appendTo('.show_topich7:eq(' + (i - 2) + ') a');
                        $('<br /><strong><a href="' + DL + '">' + $(ta).find("title:eq(" + i + ")").text() + '</a></strong>').appendTo('.show_topich7:eq(' + (i - 2) + ')');
                    }
                }
            })
        })
    </script>

    <!-- xuan quy -->
    <div class="_news show_topich7">
              </div>
    <script>
        $(function() {
            $.ajax({
                url: "/feed/?f=4",
                success: function(ta) {
                    for (var i = 2; i < 7; i++) {
                        var DL = $(ta).find("link:eq(" + i + ")").text();
                        $('<a href="' + DL + '" class="ava_new"></a>').appendTo('.show_topic2:eq(' + (i - 2) + ')');
                        $('<img src="' + $(".show_topic2:eq(" + (i - 2) + ") a").load(DL + ".postbody .post-entry img:eq(0)") + '"/>').appendTo('.show_topic2:eq(' + (i - 2) + ') a');
                        $('<br /><strong><a href="' + DL + '">' + $(ta).find("title:eq(" + i + ")").text() + '</a></strong>').appendTo('.show_topic2:eq(' + (i - 2) + ')');
                    }
                }
            })
        })
    </script>

    <div class="_news show_topich7">
              </div>
    <script>
        $(function() {
            $.ajax({
                url: "/feed/?f=4",
                success: function(ta) {
                    for (var i = 2; i < 7; i++) {
                        var DL = $(ta).find("link:eq(" + i + ")").text();
                        $('<a href="' + DL + '" class="ava_new"></a>').appendTo('.show_topic2:eq(' + (i - 2) + ')');
                        $('<img src="' + $(".show_topic2:eq(" + (i - 2) + ") a").load(DL + ".postbody .post-entry img:eq(0)") + '"/>').appendTo('.show_topic2:eq(' + (i - 2) + ') a');
                        $('<br /><strong><a href="' + DL + '">' + $(ta).find("title:eq(" + i + ")").text() + '</a></strong>').appendTo('.show_topic2:eq(' + (i - 2) + ')');
                    }
                }
            })
        })
    </script>

    <div class="_news show_topich7">
              </div>
    <script>
        $(function() {
            $.ajax({
                url: "/feed/?f=4",
                success: function(ta) {
                    for (var i = 2; i < 7; i++) {
                        var DL = $(ta).find("link:eq(" + i + ")").text();
                        $('<a href="' + DL + '" class="ava_new"></a>').appendTo('.show_topic2:eq(' + (i - 2) + ')');
                        $('<img src="' + $(".show_topic2:eq(" + (i - 2) + ") a").load(DL + ".postbody .post-entry img:eq(0)") + '"/>').appendTo('.show_topic2:eq(' + (i - 2) + ') a');
                        $('<br /><strong><a href="' + DL + '">' + $(ta).find("title:eq(" + i + ")").text() + '</a></strong>').appendTo('.show_topic2:eq(' + (i - 2) + ')');
                    }
                }
            })
        })
    </script>
<div class="_news show_topich7">
              </div>
    <script>
        $(function() {
            $.ajax({
                url: "/feed/?f=4",
                success: function(ta) {
                    for (var i = 2; i < 7; i++) {
                        var DL = $(ta).find("link:eq(" + i + ")").text();
                        $('<a href="' + DL + '" class="ava_new"></a>').appendTo('.show_topic2:eq(' + (i - 2) + ')');
                        $('<img src="' + $(".show_topic2:eq(" + (i - 2) + ") a").load(DL + ".postbody .post-entry img:eq(0)") + '"/>').appendTo('.show_topic2:eq(' + (i - 2) + ') a');
                        $('<br /><strong><a href="' + DL + '">' + $(ta).find("title:eq(" + i + ")").text() + '</a></strong>').appendTo('.show_topic2:eq(' + (i - 2) + ')');
                    }
                }
            })
        })
    </script>
<div class="_news show_topich7">
              </div>
    <script>
        $(function() {
            $.ajax({
                url: "/feed/?f=4",
                success: function(ta) {
                    for (var i = 2; i < 7; i++) {
                        var DL = $(ta).find("link:eq(" + i + ")").text();
                        $('<a href="' + DL + '" class="ava_new"></a>').appendTo('.show_topic2:eq(' + (i - 2) + ')');
                        $('<img src="' + $(".show_topic2:eq(" + (i - 2) + ") a").load(DL + ".postbody .post-entry img:eq(0)") + '"/>').appendTo('.show_topic2:eq(' + (i - 2) + ') a');
                        $('<br /><strong><a href="' + DL + '">' + $(ta).find("title:eq(" + i + ")").text() + '</a></strong>').appendTo('.show_topic2:eq(' + (i - 2) + ')');
                    }
                }
            })
        })
    </script>

</div>
Boss
Boss
Nhà sáng lập
Nhà sáng lập
Bài viết Bài viết : 589
Xu Xu : 1350
Thích Thích : 82

normal Re: [Share] Chính thức share skin Haivl ver 1

31/1/2015, 3:37 pm

mod_most_viewed_topics


Code:

<div class="module main">   
   <div class="main-content">
          <div class="h3">Chủ đề xem nhiều nhất</div>
      <table summary="{L_MOST_VIEWED_TOPICS}" width="100%">
         <!-- BEGIN TOPIC -->
         <tr>
            <td class="{TOPIC.ROW_CLASS}"><a href="{TOPIC.LINK}" title="{TOPIC.TITLE}">{TOPIC.NAME}</a></td>
         </tr>
         <!-- END TOPIC -->
      </table>
      <br class="clear" />
   </div>
</div>

mod_top_post_users_week


Code:

<div class="module main">
   
   <div class="main-content">
          <div class="h3">TOP gửi tuần</div>
      <table summary="{L_TOP_POST_USERS_WEEK}" width="100%" style="table-layout:auto;">
         <!-- BEGIN POSTER -->
         <tr>
            <td class="{POSTER.ROW_CLASS}" width="30%">{POSTER.NAME}</td>
            <td class="{POSTER.ROW_CLASS}" nowrap="nowrap" title="{POSTER.NB_POSTS}">{POSTER.NB_POSTS}</td>
         </tr>
         <!-- END POSTER -->
      </table>
      <br class="clear" />
   </div>
</div>
Boss
Boss
Nhà sáng lập
Nhà sáng lập
Bài viết Bài viết : 589
Xu Xu : 1350
Thích Thích : 82

normal Re: [Share] Chính thức share skin Haivl ver 1

31/1/2015, 3:38 pm

mod_news


Code:

<style>
  .avadc {float: left;width: 400px;}
  #_dc-video .main-content:first-child {border-top: 0;}
  .dc_info {position: relative;margin-left: 410px;width: 181px;z-index: 1;}
  a.dc_img embed {display: none;}
  a.dc_img[data*="[video]"] img {margin-top: -29px;}
  a.dc_img img {width: 400px;}
  .blog_title a {font-size: 18px;color: #000;line-height: 22px;font-weight: 700;}
  a.dc_img[data*="[video]"] {height: 0;padding-bottom: 56.25%;position: relative;overflow: hidden;display: block;}
  a.dc_img[data*="[video]"] ._video:after, a[data*="[video]"] ._video:before {top: 0;left: 0;background: transparent url('http://cdn2.haiivl.com/img/youtube-64.png') no-repeat center center;position: absolute;width: 100%;height: 100%;z-index: 2;content: " ";}
  a.dc_img[data*="[video]"] ._video {top: 0;left: 0;content: " ";height: 100%;position: absolute;width: 100%;z-index: 1;background-position: center center;background-size: cover;}
</style>
<div id="_dc-video">
<!-- BEGIN post_row -->
<!-- BEGIN saut -->
<div style="border-top: 1px solid #d4d4d4;"></div>
<!-- END saut -->
<div class="dc_video">
   <a name="news_{post_row.ID}"></a>
      <div class="main-content" style="padding:10px;background: none;border: none;min-height: 230px;overflow: hidden;border-top: 1px solid #fff;">
         <div id="dc_blog">
                          <div class="avadc">
                            <a class="dc_img" rel="nofollow" target="_blank" title="{post_row.TITLE}" data="{post_row.TITLE}" href="t{post_row.ID}-topic">{post_row.TEXT}
                              <div class="_video"></div>
                            </a>                 
                          </div>
                          <div class="dc_info">
                            <div class="blog_title"><a title="{post_row.TITLE}" rel="nofollow" target="_blank" data="{post_row.TITLE}" href="t{post_row.ID}-topic">{post_row.TITLE}</a></div>
                            <p style="color: #555;margin-bottom: 5px;margin-top: 5px;height: auto;font-size: 11px;">Đăng bởi {post_row.POSTER}</p>
                            <div style="float: left;background: transparent url(http://cdn2.haiivl.com/img/i-comment.png) no-repeat left 5px;padding-left: 20px;font-weight: bold;font-size: 15px;">{post_row.REPLIES}</div><div class="facebook-share-btn" style="float:right"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://vigag.123.st/t{post_row.ID}-&layout=button_count&show_faces=false&width=100&action=like&colorscheme=light&height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:21px;padding-right:8px;" allowtransparency="true"></iframe></div>
                          </div>
                        </div>
      </div>
</div>
<!-- END post_row -->
  <a href="/f1p10-news" class="_more">Xem thêm còn nhiều lắm</a>
</div>
<!-- BEGIN switch_image_resize -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(resize_images({ 'selector' : '.mod_news', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
//]]>
</script>
<!-- END switch_image_resize -->
Boss
Boss
Nhà sáng lập
Nhà sáng lập
Bài viết Bài viết : 589
Xu Xu : 1350
Thích Thích : 82

normal Re: [Share] Chính thức share skin Haivl ver 1

31/1/2015, 3:41 pm

Tạo trang htmlTitle * : Chia sẻ ảnh
Do you wish to use your forum header and footer ? Có

Code:

<!doctype html>
<link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="http://i.imgur.com/AiBM8LE.png" />
<html>

<head>
  <meta charset="UTF-8">
    <title>Đăng Ảnh | DinhCao</title>
<style>
/*! ZzYoutube by Zzbaivong - devs.forumvi.com */*{margin:0;padding:0}#zzImgUr2,#zzImgUr2 *{-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box}#zzImgUr2{width:600px;margin:10px auto}.img_control{text-align:right}#img_choose_wrap,#img_reset{float:left}.img_button{background:url(http://i39.servimg.com/u/f39/18/83/96/52/149.png) no-repeat 10px center #bc0fd8;height:40px;width:135px;cursor:pointer;overflow:hidden;position:relative;border:0 none;color:#FFF;padding-left:45px;text-align:left;font:18px/40px arial}.img_button:hover{background-color:#444!important}.img_button#img_upload{background-image:url(http://i39.servimg.com/u/f39/18/83/96/52/150.png);background-color:#007ED8}.img_button#img_submit{background-image:url(http://i39.servimg.com/u/f39/18/83/96/52/146.png);background-color:#089061}.img_button#img_reset{background-image:url(http://i39.servimg.com/u/f39/18/83/96/52/147.png);background-color:#c0392b}#img_choose{z-index:10;opacity:0;font-size:300px;height:1000px;right:0;top:0;position:absolute;cursor:pointer}.container{background:#FFF;padding:10px;margin:10px 0;border:2px solid #444}#img_list{margin:0 -10px}#img_list li{background:url(data:image/gif;base64,R0lGODlhCgAKAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAAKAAoAAAIRhB2ZhxoM3GMSykqd1VltzxQAOw==) repeat scroll #ddd;padding:10px;border:2px solid #CCC;list-style-type:none;position:relative;float:left;width:283px;height:200px;margin:10px 0 10px 10px;overflow:hidden}#img_list li:hover{background:#FFF;border-color:#075BF8}#img_list li:hover .img_close{opacity:1}#img_list li:hover .img_details{bottom:5px}#img_list li img{max-width:100%;height:100%;display:block;margin:0 auto}#img_list li.loading{border-color:#FFF200}#img_list li.error{border-color:#FF3535;opacity:.7}#img_list li.success{border-color:#00C131}#img_list li.ui-state-highlight{height:200px;background:#ff0;border:2px dashed red}.img_details{height:50px;line-height:20px;padding:5px 10px;font-size:13px;background:#444;color:#FFF;position:absolute;left:0;right:0;bottom:-50px;-webkit-transition:bottom .3s;transition:bottom .3s}.img_details input{border:1px solid #b0b0b0;width:100%}.img_details a{color:#ff0;text-decoration:none;font-weight:700}.img_details a:last-child{color:red;float:right}.img_details a:hover{color:#FFF}.img_progress_bar{position:absolute;bottom:0;left:0;right:0;height:5px;padding:1px;background:#f9f9f9;z-index:50}.img_progress_bar .img_progress{height:3px;width:0;background:#FF4848;-webkit-transition:width .3s;transition:width .3s}.img_close:hover{cursor:pointer;background-color:#666}.img_close{text-indent:-9999px;position:absolute;top:5px;right:5px;width:30px;height:30px;background:url(http://i39.servimg.com/u/f39/18/83/96/52/148.png) no-repeat center center #fff;border-radius:50%;opacity:0;-webkit-transition:all .3s;transition:all .3s}.img_close:hover{cursor:pointer;background-color:#666}.clearfix:after{content:".";display:block;clear:both;visibility:hidden;line-height:0;height:0}#img_data{display:none}#img_mess{width:100%;resize:vertical;min-height:100px;margin:10px 0;border:1px solid #b0b0b0}#img_title{padding:6px 10px;width:420px;border:1px solid #b0b0b0}#img_type{padding:5px;width:145px;float:right;border:1px solid #b0b0b0}/*! jQuery UI sortable */.ui-helper-hidden{display:none}.ui-helper-hidden-accessible{border:0;clip:rect(0 0 0 0);height:1px;margin:-1px;overflow:hidden;padding:0;position:absolute;width:1px}.ui-helper-reset{margin:0;padding:0;border:0;outline:0;line-height:1.3;text-decoration:none;font-size:100%;list-style:none}.ui-helper-clearfix:before,.ui-helper-clearfix:after{content:"";display:table;border-collapse:collapse}.ui-helper-clearfix:after{clear:both}.ui-helper-clearfix{min-height:0}.ui-helper-zfix{width:100%;height:100%;top:0;left:0;position:absolute;opacity:0;filter:alpha(opacity=0)}.ui-front{z-index:100}.ui-state-disabled{cursor:default!important}.ui-icon{display:block;text-indent:-99999px;overflow:hidden;background-repeat:no-repeat}.ui-widget-overlay{position:fixed;top:0;left:0;width:100%;height:100%}.ui-sortable-handle{-ms-touch-action:none;touch-action:none}.ui-sortable-helper{cursor:move}
.img_control {
margin-top: 10px;
}
</style>
</head>

<body>
    <!-- zzImgUr v2 by zzbaivong <devs.forumvi.com> -->
    <div id="zzImgUr2">
        <div id="img_preview" class="container clearfix">
            <div class="img_control">
                <div id="img_choose_wrap" class="img_button">
                    <input id="img_choose" type="file" multiple accept="image/png, image/jpeg, image/gif, image/bmp" />
                    <span>Chọn ảnh</span>
                </div>
                <button id="img_upload" class="img_button" disabled>Tải lên</button>
            </div>
            <ul id="img_list">
            </ul>
        </div>
        <form id="img_data" action="/post" method="post" name="post" class="container">
            <div>
                <input id="img_title" name="subject" value="" maxlength="255" placeholder="Nhập tiêu đề cho bài đăng" onkeypress="if (event.keyCode==13){return false}" type="text" required />
                <select name="f" id="img_type">
                    <option value="1">ViGag</option>
 
     
                </select>
                <input type="hidden" name="mode" value="newtopic" />
            </div>
            <div>
                <textarea id="img_mess" name="message" wrap="virtual" required style="display: none;"></textarea>
            </div>
            <input id="img_desc" type="hidden" value="" name="description" />
            <div class="img_control">
                <input id="img_submit" class="img_button" name="post" value="Đăng bài" type="submit" />
                <input id="img_reset" class="img_button" value="Làm lại" type="reset" />
            </div>
        </form>
    </div>
    <script src="https://dl.dropboxusercontent.com/u/126946313/other/imgur_2/min/jquery-2.1.1.min.js"></script>
    <script src="https://dl.dropboxusercontent.com/u/126946313/other/imgur_2/min/jquery-ui.min.js"></script>
    <script src="http://4rdinhcao.forumvi.com/30531.js"></script>
  </body>

</html>
Sponsored content

normal Re: [Share] Chính thức share skin Haivl ver 1

Back to top
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum