[Tuts] Âm thanh thông báo như Facebook cho Toolbar

  Bài viết hay nhất1
Bài viết Bài viết : 589
Xu Xu : 1350
Thích Thích : 82

Mô tả:

Khi có thông báo mới thì ngay tức khắc nó báo lên như chức năng thông báo của facebook


Hướng dẫn:Bước 1:các bạn phải bật chức năng toolbar của FMBước 2:


Tạo một file js mới

Title: Sound for the notifications system
Where: All pages
Code:

Code:

var audioFile = 'http://www.freesfx.co.uk/rx2/mp3s/2/1305_1256857800.mp3';

notifChecker = setInterval('checkNotif()',500);
function checkNotif() {
    if ($('.fa_notification').length > 0) {
        window.clearInterval(notifChecker);
        alertNotif();
    }
};

dispCheck = setInterval('removeNotif()',500);
function removeNotif() {
    if ($('.fa_notification').css('display') == 'none') {
        $('.fa_notification').remove();
        $('.audioElem').remove();
        notifChecker = setInterval('checkNotif()',500);
    }
};

function alertNotif() { $('body').append('<audio class="audioElem" style="display:none;" controls autoplay><source src="'+audioFile+'" type="audio/mpeg"></audio>'); };

Chú ý:


dòng 1

Code:
var audioFile = 'http://www.freesfx.co.uk/rx2/mp3s/2/1305_1256857800.mp3';

Thay link trên bằng link âm thanh mà bạn thích.

Thông tin:Code creator: Ange Tuteur
Code tested on:  Recent browsers -  All forum versions
Checked by: Niko
Nguồn: FMCODES.COM
  Bài viết hay nhất2
Bài viết Bài viết : 86
Xu Xu : 245
Thích Thích : 41
You cannot reply to topics in this forum