[HTML] Code trang chủ load ảnh từ bài viết đẹp

  Bài viết hay nhất1
Bài viết Bài viết : 589
Xu Xu : 1350
Thích Thích : 82


Demo: DEMO
Ver: Punbb

Hướng dẫn:

Modules > HTML > HTML pages management > Add a HTML page

Tạo trang html mới.

Title * : Home page
Do you wish to use your forum header and footer ?
Use this page as homepage ? có hoặc không

Code:Chú ý:   .load(b+' .entry-content img:not(".entry-content img:gt(4)")')

thay lại những chỗ in đỏ cho phù hợp với cấu trúc và số lượng ảnh được load ra của forum bạn
  Bài viết hay nhất2
Bài viết Bài viết : 19
Xu Xu : 21
Thích Thích : 0
ssssssssssssd
  Bài viết hay nhất3
Bài viết Bài viết : 4
Xu Xu : 7
Thích Thích : 1
xemmmmmmmmmmmmmmmm
The author of this message was banned from the forum - See the message
The author of this message was banned from the forum - See the message
The author of this message was banned from the forum - See the message
  Bài viết hay nhất7
Bài viết Bài viết : 589
Xu Xu : 1350
Thích Thích : 82
@huyvip83 wrote:hướng dẫn khó hiểu quả...đã làm nhưng không được
Bạn cho mình xem demo được không
  Bài viết hay nhất8
Bài viết Bài viết : 8
Xu Xu : 10
Thích Thích : 2
xem
  Bài viết hay nhất9
Bài viết Bài viết : 1
Xu Xu : 1
Thích Thích : 0
xem
The author of this message was banned from the forum - See the message
  Bài viết hay nhất11
You cannot reply to topics in this forum