Chuyển giao diện Mobile sang Desktop trên điện thoại

  Bài viết hay nhất1
Bài viết Bài viết : 589
Xu Xu : 1350
Thích Thích : 82
Mô tả:
Đây là code tự động chuyển giao diện Mobile sang Desktop trên điện thoại nếu bạn không muốn sử dụng skin mobile mặc định của FM

CODE:
Tạo 1 file JS:

  • Title: disable mobile version
  • Where: all the pages

Trả lời để thấy codeCode creator: LGforum (avcacweb)
  Bài viết hay nhất2
Bài viết Bài viết : 19
Xu Xu : 21
Thích Thích : 0
thanksthanks
  Bài viết hay nhất3
Bài viết Bài viết : 8
Xu Xu : 10
Thích Thích : 2
cam on ban nhiu nhiu lm
  Bài viết hay nhất4
Bài viết Bài viết : 2
Xu Xu : 2
Thích Thích : 0
gfgfgfgfggg
  Bài viết hay nhất5
Bài viết Bài viết : 9
Xu Xu : 14
Thích Thích : 5
????????????
  Bài viết hay nhất6
Bài viết Bài viết : 4
Xu Xu : 4
Thích Thích : 0
adddddddddddddddđ
The author of this message was banned from the forum - See the message
The author of this message was banned from the forum - See the message
  Bài viết hay nhất9
Bài viết Bài viết : 589
Xu Xu : 1350
Thích Thích : 82
@huyvip83 wrote:chẳng thấy chuyển cái gì
Có thẻ code js bị lỗi hoặc bạn reload lại trang xem sao  
  Bài viết hay nhất10
Bài viết Bài viết : 3
Xu Xu : 3
Thích Thích : 0
Coi
  Bài viết hay nhất11
You cannot reply to topics in this forum