[HTML] Trang chủ đăng nhập dạng Crossfire (CF) cho bác nào thích.

  Bài viết hay nhất1
Bài viết Bài viết : 13
Xu Xu : 39
Thích Thích : 6
Nó đây:
Tạo 1 trang HTML mới
Chèn toàn bộ code sau vào:Bài viết đã bị ẩn. Vui lòng trả lời để thấy Code.

  Bài viết hay nhất2
Bài viết Bài viết : 19
Xu Xu : 21
Thích Thích : 0
thank'sthank's
  Bài viết hay nhất3
Bài viết Bài viết : 6
Xu Xu : 8
Thích Thích : 2
thanks
  Bài viết hay nhất4
Bài viết Bài viết : 2
Xu Xu : 2
Thích Thích : 0
m4 m8
  Bài viết hay nhất5
Bài viết Bài viết : 3
Xu Xu : 3
Thích Thích : 0
coi
  Bài viết hay nhất6
Bài viết Bài viết : 2
Xu Xu : 2
Thích Thích : 0
xem
  Bài viết hay nhất7
You cannot reply to topics in this forum