Share code web mạng xã hội gần giống Facebook (phpFox)

  Bài viết hay nhất1
Bài viết Bài viết : 589
Xu Xu : 1350
Thích Thích : 82
Hướng dẫn sử dụng :
1.Up tất cả lên host
2.vào include\setting và sửa server.sett.php.new thành server.sett.php
3.nhập địa chỉ web : domain/địa chỉ file
mong rằng các bạn sẽ thành công 
demo: http://banbeviet.com/b2vietDownload:
  Bài viết hay nhất2
Bài viết Bài viết : 589
Xu Xu : 1350
Thích Thích : 82
http://4rdinhcao.forumvi.com/t385-phpfox-phien-ban-phpfox-3-7-7-2-nulled
You cannot reply to topics in this forum