[Code] Ảnh đại diện ở Topic_list_box

  Bài viết hay nhất1
Bài viết Bài viết : 13
Xu Xu : 39
Thích Thích : 6
First topic message reminder :

Demo:Cách làm:Á đù... Code bị ẩn rồi. Vui lòng Đăng nhập và trả lời bài viết để thấy Code nha. Nếu chưa có tài khoản thì nhấp Đăng Ký nha !!
  Bài viết hay nhất11
Bài viết Bài viết : 6
Xu Xu : 8
Thích Thích : 2
aaaaaaaaaaaa
  Bài viết hay nhất12
Bài viết Bài viết : 2
Xu Xu : 2
Thích Thích : 0
nice one  25
  Bài viết hay nhất13
Bài viết Bài viết : 8
Xu Xu : 10
Thích Thích : 2
cam on ban nhiu
  Bài viết hay nhất14
Bài viết Bài viết : 3
Xu Xu : 4
Thích Thích : 1
Thanks! nice
  Bài viết hay nhất15
Bài viết Bài viết : 8
Xu Xu : 10
Thích Thích : 2
xem
  Bài viết hay nhất16
Bài viết Bài viết : 28
Xu Xu : 79
Thích Thích : 9
thanks
  Bài viết hay nhất17
Bài viết Bài viết : 3
Xu Xu : 7
Thích Thích : 4
Thank you
  Bài viết hay nhất18
Bài viết Bài viết : 13
Xu Xu : 14
Thích Thích : 1
thanks
  Bài viết hay nhất19
Bài viết Bài viết : 4
Xu Xu : 4
Thích Thích : 0
1aaaaaaaaa
The author of this message was banned from the forum - See the message
  Bài viết hay nhất21
You cannot reply to topics in this forum