Những câu nói siêu dễ thương dành cho bạn khi mệt mỏi

  Bài viết hay nhất1
Bài viết Bài viết : 6
Xu Xu : 24
Thích Thích : 6
Bạn bè có phúc cùng chia......Có học, trốn sạch ở nơi phương nào?
Tiền không thành vấn đề 
Vấn đề là không có tiền!
Muốn biến bài hát yêu thích thành bản nhạc đáng ghét. Hãy cài nó làm nhạc chờ báo thưc!
Suy nghĩ càng lâu quyết định càng ngu
Bao giờ mi thấp được bằng ta rồi thì mới nói chuyện tiếp nhá!
Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ
Cười không đúng chỗ, lấy rỗ đựng răng
Học hành như cá kho tiêu
Kho nhiều thì mặn, học nhiều thì ngu
You cannot reply to topics in this forum